AT INWEST Sp. z. o. o. Właśniak, Dokurno i Wspólnicy Sp. k.