NISKIE ZUŻYCIE ENERGII

Kompaktowe mieszkanie zgodne z normami ochrony cieplnej 2017

Dostęp do mediów i dróg

Lokalizacja w obszarze infrastruktury miasta

Wykorzystanie energii odnawialnej

Wyposażenie w kominek

Dostęp do natury

Ogród i niska gęstość zabudowy

Niezależność od samochodu

Sklepy i usługi w zasięgu 5 min. marszu, dostęp do ścieżek rowerowych i MPK